|
Kriso 2015 GCV

Teamleader Demand & Vendor Relations

De functie

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Bewerkstelligen van een langetermijnrelatie met strategisch belangrijke leveranciers om zo een kostenefficiënt beleid te voeren
 • Uitdragen en overbrengen van de eigen expertise binnen het domein aan verschillende medewerkers binnen het team om zo een continuïteit op lange termijn te garanderen
 • Coachen en motiveren van je medewerkers, hen ondersteunen bij het omgaan met complexe dossiers en hun opleidingsnoden bepalen i.s.m. HR
 • Waken over de kwaliteit van de rapportering m.b.t. contracten en ondersteunen van het managementteam om de nodige acties te nemen bv. tijdig stopzetten van contracten
 • Opvolgen van de meer complexe lastenboeken
 • Opstellen van en toezien op de naleving van beleidslijnen, systemen, kwaliteitsnormen en procedures voor het goed functioneren van de aankoopprocessen (aanvraag bestelling, bestelling, receptie en facturatie), in lijn met de beleidsrichtlijnen en normen van de organisatie
 • Opstellen van een jaarlijks budget i.s.m. de voornaamste stakeholders, erover waken dat dit beheerd wordt zoals een goede huisvader en hier regelmatig over rapporteren; opstellen van de resource/capacity planning voor jouw teams
 • Op peil houden van de eigen kennis, evoluties en ontwikkelingen op gebied van aankoop en de betrokken wetgeving (handels- en publiek recht)

Het profiel

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 10 jaar relevante ervaring binnen het domein Vendor & Contract Management
 • Minstens 5 jaar ervaring als People Manager
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Sterke onderhandelingsvaardigheden en goed in het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken
 • Klantgericht, resultaatgericht en kostenbewust handelen

Onze klant

De klant is een nationaal ICT-bedrijf.

Aanbod

De klant voorziet een compleet uitgebalanceerd remuneratiepakket op maat van uw kennis en ervaring.

Je hebt een job met maatschappelijke impact en ruimte voor eigen inbreng. Naast een goede work-life balans en een marktconforme verloning bestaat je pakket uit:

 • Mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week + flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen
 • Bedrijfswagen + abonnement openbaar vervoer
 • Target bonus
 • Hospitalisatieverzekering (inclusief tandzorg) voor het hele gezin, groeps- en invaliditeitsverzekering (cafetariaplan), zonder eigen bijdrage
 • Maaltijd- en ecocheques
 • Nettovergoedingen voor telewerk en carwash + internetbudget

Locatie

Brussel

Publish date

02.05.2022

Contactpersoon

Kris Evens