|
Kriso 2015 GCV

Service Supervisor

De functie

▪ Plannen, organiseren en beheren van de dagelijkse activiteiten van de afdeling, gebaseerd op de behoeften van de
de organisatie, om het optimaal functioneren van de afdeling te waarborgen, zoals :
- prioriteiten bepalen ;
- Het werkprogramma voorbereiden en toezicht houden op de afdeling;
- uitvaardigen van orders en reguleren van de bedrijfsvoering;
- rapporteren aan de vestigingsmanager over het functioneren van de afdeling;
- werkmethoden ontwikkelen of verbeteren.
- Zorgt voor de haalbaarheid van de planning van het jaarlijks onderhoud van alarmsystemen
en toegangscontrolesystemen.
Leiding geven aan het gehele serviceteam om de ondersteuning aan de organisatie te coördineren door deze
ondersteuning aan de organisatie. Dit omvat :
superviseren en monitoren van de activiteiten uitgevoerd door het administratief en technisch personeel;
- motiveren van het team
- bevorderen van een goede werksfeer
- het aanmoedigen van ondergeschikten in teamgeest, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan het bedrijf
deelname aan bedrijfszaken;
- toezicht houden op het uit te voeren werk en op de hoogte blijven van de voortgang; controleren of
dat alle taken correct worden uitgevoerd
- Problemen of moeilijkheden op de afdeling signaleren en ingrijpen;
- informatie, resultaten, enz. correct evalueren
- binnenkomende verzoeken die afwijken van de dagelijkse werkzaamheden verwerken en bespreken met de
Filiaalmanager.
Neemt deel aan en geeft leiding aan administratieve en operationele werkzaamheden die worden uitgevoerd om de continuïteit van de
dienstverlening.
▪ Voert diverse ondersteunende werkzaamheden uit, zoals:
- ondersteunen van de Branch Manager.
- Ondersteuning bieden bij het bepalen en bereiken van gedefinieerde doelstellingen.
- ondersteuning bieden bij het opzetten en ontwikkelen van begeleiding, vaardigheden
en managementcontrolesystemen met als doel de kwaliteit van de service en de
en de winstgevendheid van de service.
- Naleven van hoge ethische normen en alle regelgevende en wettelijke vereisten.
- Voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften.
- Regelmatig gezondheids- en veiligheidsinspecties uitvoeren zoals vereist.
Specifieke EHSQ-verantwoordelijkheden:
Begrijp de aard van het werk, de risico's en gevaren, houd je aan de juiste werkmethoden en communiceer alle veiligheidsinstructies.
en alle gecommuniceerde veiligheidsinstructies.
De huidige wetgeving en veiligheidsregels en -richtlijnen strikt naleven.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en alle veiligheidsuitrusting voor persoonlijke bescherming gebruiken en in goede staat houden.
persoonlijke bescherming.
Zorg voor uw persoonlijke veiligheid en die van uw collega's.
Meld elke gevaarlijke situatie of handeling.
Meld elk mogelijk letsel aan de supervisor, ongeacht de aard en de ernst ervan.
ernst.
Correcte informatie geven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar een ongeval
en met hen samenwerken.
Verder advies vragen aan de supervisor over elke situatie die zich voordoet en die
gevaarlijk of onjuist lijkt.

Het profiel

Aan welke functie rapporteert deze functie: Vestigingsmanager Beveiliging.
Aan welke functies rapporteert deze functie: afdelingspersoneelsdienst
Vereiste persoonlijke eigenschappen/vaardigheden
Managementvaardigheden, goede interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om samen te vatten, besluitvaardigheid, vermogen om te luisteren.
- Tweetalig (FR/NL) met kennis van het Engels
- Ondernemingszin/leiderschap, projectbeheer, autonomie, nauwgezetheid.
- Bachelordiploma of gelijkaardige ervaring
- Communicatieve en commerciële houding (goed zakelijk inzicht)
- Flexibiliteit - precisie
- Resultaatgericht en analytisch
- Teamgeest met sterke sociale vaardigheden
- Zorgvuldig beheer van administratie
- In het bezit van een geldig rijbewijs
- In het bezit van een blanco strafblad

Onze klant

Our client is among the Belgian market leaders in electronic security. The company has more than 2 centuries of expertise. In 1811, the group started in England; in 1911, a division was established in Brussels.

They supply a wide range of advanced products - fire detectors, surveillance cameras, alarm systems ...- and a and design a suitable fire or burglary protection tailored to your needs. Afterwards, you are in direct contact with a licensed alarm centre. A team of 60 or so experienced technicians, spread throughout Belgium, intervenes in case of urgent breakdowns. Outside office hours, the technical on-call service intervenes.

Locatie

Brussels

Publish date

18.09.2023

Contactpersoon

Amir