|
Kriso 2015 GCV

Data Protection Officer

De functie

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt:

 • Privacy Governance beleid
  • Opzetten en onderhouden van een privacy framework, gebaseerd op Belgische en Europese wetgevende kaders, waarbij alle benodigde policies en templates m.b.t. privacy van werknemers en klanten moeten worden gecreëerd, uitgeschreven, goedgekeurd en gecommuniceerd, in nauwe samenwerking met de CISO Officers, die verantwoordelijk zijn voor het algemene information security policy framework en de DPO van de klant en van derden, verwerker of verwerkingsverantwoordelijke.
  • Voorbereiden en begeleiden van de goedkeuring van de aanpak door de bestaande overheidsorganen.
  • Identificeren en opvolgen van de creatie van richtlijnen en procedures, die gedefinieerd werden in de policy.
  • Definiëren, uitvoeren en onderhouden van een continu privacy awareness beleid.
  • Opzetten en onderhouden van een privacyaangifte-inventaris.
  • Identificeren, indienen en opvolgen van aangiftes bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 • Referentiepersoon inzake privacy
  • Actief assisteren in de evaluatie van nieuwe projecten en informatieflows m.b.t. privacy.
  • Actief begeleiden en adviseren van management, projecten en teams die persoonsgegevens verwerken rond de privacyverplichtingen.
  • Opzetten en onderhouden van relaties met, en fungeren als contactpunt voor (interne) audit, de DPO van de klant NMBS en DPO’s van derde partijen.
  • Opzetten en onderhouden van relaties met, en fungeren als contactpunt voor de GBA en andere “supervisory authorities”.
  • Fungeren als actief adviserend lid van de verschillende governance organen i.v.m. privacy.
  • Aanleveren van materiaal voor de intranet security & privacy portal.
  • Afstemmen binnen de CISO-organisatie met andere afdelingen zoals Information Security, IT Risk Management en Cybersecurity Management qua prioriteiten, interacties en verbeterinitiatieven, o.a. betreffende audit, risks en awareness rond Privacy en Data protection.
 • Bewaken van relevante privacy of IT wetgeving:
  • Proactief opvolgen van de Belgische / Europese / internationale wetgeving aangaande privacy en IT (bv. Data uitwisseling, data retentie, toegangen tot data) door regelmatige bijscholing en actieve deelname aan conferenties, relevante vakgroepen en workshops.
  • Uitvoeren van impact analyses en proactief informeren van alle belanghebbenden.
 • Bewaken van privacyaspecten in aankopen van projecten, hardware, software, oplossingen waar persoonsgegevens verwerkt worden:
  • Bewaken van de wettelijke vereisten rond privacy en gegevensverwerking in contracten, in samenwerking met de aankoopmanager en de DPO van de klant.
 • Jaarlijks een verslag opleveren met een overzicht van activiteiten, adviezen, inbreuken, ...

Het profiel

 • Minstens 7 jaar relevante ervaring, opstellen senior management rapportering, opzetten privacy compliance programma’s, IP recht, Telecom wetgeving
 • Kennis van Belgische en Europese privacywetgeving en bijhorende procedures
 • Kennis van de courante IT-technologie (bv. cloud principes)
 • Analytische ingesteldheid met oog voor detail
 • Sterk probleemoplossend vermogen
 • Actief luisteren en in staat anderen te overtuigen met degelijke en onderbouwde argumenten
 • Klantgericht en in staat om organisatiesensitief te handelen
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Onze klant

Is een nationaal opererende ICT-onderneming met een sterk maatschappelijke inslag.

Aanbod

Binnen een open bedrijfscultuur werk je achter de schermen mee aan de digitale transformatie van de onderneming. Je hebt een job met maatschappelijke impact en ruimte voor eigen inbreng. Naast een goede work-life balans en een marktconforme verloning bestaat je pakket uit:

 • Mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week + flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen
 • Bedrijfswagen + abonnement openbaar vervoer
 • Target bonus
 • Hospitalisatieverzekering (inclusief tandzorg) voor het hele gezin, groeps- en invaliditeitsverzekering (cafetariaplan), zonder eigen bijdrage
 • Maaltijd- en ecocheques
 • Nettovergoedingen voor telewerk en carwash + internetbudget

Locatie

Brussel

Publish date

25.05.2022

Contactpersoon

Kris Evens