|
Kriso 2015 GCV

Computing Team Coordinator

De functie

 • Fungeren als aanspreekpunt binnen het Computing-team
 • Optreden als aanspreekpunt voor interne en externe klanten met betrekking tot de service, planning, processen en procedures, ...
 • Regelmatig contact onderhouden met leveranciers
 • Faciliteren van verbeteringen van taken en processen binnen het team
 • Beheren en plannen van de dagelijkse activiteiten van het team, inclusief het beheren van wijzigingen in prioriteiten
 • Verzamelen van informatie voor rapportage over belangrijke KPI's en OLA's
 • Controleren van de kwaliteit van het door het team geleverde werk
 • Zorgen voor de naleving van interne procedures en wetgeving met betrekking tot het vakgebied
 • Regelmatig overleggen met de leidinggevende over de dagelijkse leiding en planning van de teamactiviteiten en over de inhoudelijke en procesmatige kwaliteit en efficiëntie van de diensten
 • Eventuele structurele problemen in het team aanpakken in samenwerking met de leidinggevende

Het profiel

 • Minstens 5 jaar relevante ervaring binnen het domein Computing
 • Goede kennis van de volgende technologieën:
  • Server
  • Storage
  • Virtualization
  • Backup
  • Cloud en meer bepaald Azure
  • Container, Kubernetes
  • Infra automation / IaC
  • Os (windows and linux)
  • DB (MS Sql, Oracle,..)
 • Goed begrip van de volgende technologieën:
  • HCI
  • CI/CD/Pipeline
 • Goede kennis Frans, Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Klantgericht, teamspeler, georganiseerd en gestructureerd

Onze klant

De klant is een nationale ICT-provider met maatschappelijke impact.

Locatie

Brussels

Publish date

01.06.2023

Contactpersoon

Amir